Annick Mannaerts

Annick Mannaerts

Cafe uitbaatster, 54 jaar uit Heist-Centrum

Trotse moeder en grootmoeder van 3 kleinkinderen. Is een zeer bekend persoon in het Heistse middenstandsgebeuren. Zij baat de café “De Oude Zwaan” uit, gelegen in de Bergstraat. Zij kent het reilen en zeilen in Heist. Is enorm bezorgd voor de minst bedeelden, alleenstaande gepensioneerden, invaliden enz. Kortom alle mensen met een laag inkomen en wilt zich met eta+ voor lagere vaste uitgaven voor deze mensen, zoals water, elektriciteit, huisvuil en vooral meer sociale huisvesting. Ik hoop op de steun van de burgers in oktober.