Marleen Gijsemans

Marleen Gijsemans

58 jaar uit Schriek

Mijn visie:

  • De belastingbetaler heeft recht op veilige wegen, fiets – en voetpaden. Onze kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen fietsen of stappen.
  • De mensen die milieubewust hun auto aan de kant willen laten staan, om hun verplaatsingen  met de fiets te doen, moeten dit op een veilige manier kunnen ondernemen.
  • Uitbreiding van openbaar vervoer van en naar de deelgemeenten is een “must”.
  • Ons gemeentebestuur moet meer en beter investeren in milieu. De rioleringsnetwerken moeten uitgebreid worden, zodat het afvalwater van nog heel wat inwoners van Heist-op-den-Berg niet meer in de grond  verdwijnt, maar opgevangen wordt zoals het hoort.
  • De ouderen, kansarme gezinnen en mensen met een beperking, moeten gemakkelijker de weg vinden naar hulpverlening.

Bouwen in waterzieke gebieden is “not done”.