Dirk Van den Broeck

Dirk Van den Broeck

Webmaster, 56 jaar uit Heist centrum

Dirk Van den Broeck ( 56 ), vader van Nathalie (27) is geen onbekende in Heist. Hij richtte in 1980 het populaire Radio West mee op in de gouden jaren van de vrije radio’s en presenteerde dagelijks een radioprogramma onder de naam Peter Viking.

Met Viking Productions - Showbizz-Events hielp hij mee de Nederlandstalige muziek in de bekendheid te brengen als event organisator en manager van meerdere bekende zangers (Frank Galan, Sandra Kim, Luc Steeno, Helmut Lotti, Garry Hagger, Willy Sommers, Jo Vally ). Als bestuurder van de cultuurraad, en deskundige in het bestuur van het cultureel centrum Zwaneberg gaat zijn interesse nog veel breder en hij ondersteunde tal van initiatieven op dit vlak. Dirk is ook oprichter van de HeistOnline Facebookgroep met bijna 10.000 leden. Hij verzamelt hierin alle nieuws en informatie over onze gemeente. Hierdoor is hij steeds bijzonder goed geïnformeerd en betrokken ben bij wat er reilt en zeilt in Heist.
Met deze solide basis wil Dirk voortaan mee het beleid van Heist-op-den-Berg uittekenen en een luisterend oor bieden aan de inwoners door zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als je voor Dirk kiest, dan kies je voor het Enig Toekomstgericht Alternatief voor Groot-Heist. Als lijstduwer wil hij graag een extra steun zijn voor de partij en de Heistse burger. Hij is een optimist en tegelijk een realist. Hij denkt steeds positief in zijn streven om elk doel te bereiken. Een duwer met gezonde ambitie!

Dirk heef 25 jaar ervaring in cultuur en het organiseren van succesvolle evenementen zonder ooit op subsidie te hebben gerekend. Voor Dirk zijn verkeersveilige woonbuurten het belangrijkste aandachtspunt in onze gemeente.
Politiek moet terug dicht bij de burger staan. Verder moet het leuk wonen blijven in onze gemeente, een goede woon-mix, betaalbare bouwkavels, betaalbare appartementen, voldoende sociale woningen zodat iedereen, ook alleenstaanden, zich in onze gemeenten kunnen blijven vestigen. Samen met eta+ wil hij gaan voor een gemeente waar we investeren in Mensen, Milieu en de Maatschappij. Ook wil hij graag ondersteuning bieden aan vrijwilligers en verenigingen. Senioren maken een zeer belangrijk deel uit van onze bevolking. Hij wil een aanspreekpunt en luisterend oor zijn voor een ieder die vragen heeft.