Bart Salaerts

Bart Salaerts

Instructeur, 45 jaar uit Heist-Centrum

Van 2002 tot 2006 ben ik caféuitbater geweest te schriek. Van 2007 tot heden ben ik werkzaam bij De Lijn. Eerst als chauffeur nu als instructeur. Door mijn job ben ik ook voor ETA+ afgevaardigd in de adviesraad verkeer. Mijn hobby’s zijn Darts die ik in competitie verband al jaren speel alsook sportschutter bij de lokale vereniging. Heist-op-den-Berg moet een veilige en leefbare gemeente worden. Hoe? Een opwaardering van de wijkagent. Eenrichtingsverkeer in de Bergstraat met meer parkeerplaatsen en een breder voetpad zou het comfort bij het winkelen verhogen. Een goed gestructureerde gemeente schenkt aandacht aan de noden van de inwoners. Straten, fiets- en voetpaden in goede staat, een uitgebreider openbaar vervoer, een goed draaiende economie, dit alles zal zorgen dat Heist-op-den-Berg een leefbare gemeente wordt. De gemeente dient ook te voorzien in een aantal behoeften van zowel jong als oud. Natuurlijk eisen wij het behoud van het GRATIS PARKEREN in de hele gemeente. ZONE 30 aan de scholen moet en kan, maar dan wel variabel en enkel tijdens uren dat daar effectief nood aan is, Om onze doelstellingen te realiseren, hebben wij uw steun nodig. Stem daarom op ETA+ het enige toekomstgerichte alternatief voor onze mooie gemeente Groot Heist of 1 Heist.